Kamis, Februari 21, 2013

Alat Pertanian Tradisional & Modern : Bahasa Jawa

Piranti Tetanen Tradisional
 • Pacul 
Pacul digunakake kanggo ndhudhug lemah, kanggo ngresiki suket utawa kanggo nembok galengan

 • Luku
Sawijining piranti kanggo ngempukake lemah sadurunge tandur lan sebar winih

 • Garu
Gunanipun alat menika kagem ngretakake lemah saderengipun di tanduri 

 • Sorok 
Sawijining piranti kanggo matun utawa ngresiki suket ing selaselanipun tanduran

 • Ani-ani
Lading cilik ingkang gunanipun kagem manen pari
 • Arit 
lading kanggo manen pari lan ngresiki suket ing galengan

 • Gebotan
Piranti kanggo misahaken damen kalian gabah .

Piranti Tetanen Modern
 • Traktor
Gunanipun sami kalian luku yaiku digunakake kanggo ngenpukake lemah saderengipun tandur lan sebar winih .

 • Mesin Transplanter
Mesin kang digunakake kanggo tandur winih .

 • Mesin Reaper lan Binder
Digunakake kanggo manen pari lan uga ngiket pari supaya bisa di lebokake ing bagor.


 • Mesin Tleaser
Mesin meniko digunakaken kanggo misahake damen kalian gabah .

 • Mesin Combine
Digunakake kanggo manen, ngrontokake, lan madahake gawah ing bagor.0 komentar:

Poskan Komentar